70-80 -luku

1970- luvun alkuvuosi voidaan nimittää osaston historiassa jälleenrakentamisen ja juhlinnan kaudeksi. Olemassa olevaa päiväkotitoimintaa vahvistettiin, Putkinotkon toimintaa laajennettiin ja kaupungille tehtiin anomus Sarkolan päiväkotitoiminnan käynnistämiseksi. Sarkolan päiväkotitoiminta päätettiinkin aloittaa vuonna 1971.

Osaston juhliessa 50 –vuotista taivaltaan oli toiminnassa neljä päiväkotia, joissa oli yhteensä 265 hoitopaikkaa ja taloissa yhteensä 35 työntekijää. 

1980- luvun loppu oli päiväkotisektorilla uudisrakentamisen aikaa. Osasto osti Suutarinpolku 1:ssä sijaitsevan kiinteistön ja rakennutti siihen viidennen 600m2 sisältävän päiväkotinsa. Päiväkoti, joka sai nimekseen Aurinkopoika, valmistui vuonna 1988.

Kouvolan Sanomat 20.10.1989