2000 -2019

"MLL:n paikallisyhdistys tuottaa joka neljännen päivähoitopaikan Kouvolassa." Kouvolan Sanomat 17.10.2006.

Vuosituhannen vaihtuminen

2000-2010 luvut olivat yhteistyön ja kehittämisen  aikaa. Yhdistys syvensi hyvää yhteistyötään Kymen piirin kanssa. Perhekahviloiden työtä vahvistettiin ja määrää lisättiin sekä käynnistettiin uusien vapaaehtoisten rekrytointia.

Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta käynnistettiin vuonna 2002 Mansikka-ahon koululla. 2007 aloitti perhekahvilatoiminta entisen Kaunisnurmen päiväkodin tiloissa. Tila tarjosi mahdollisuuden myös monenlaisen vertaisryhmätoiminnan käynnistämiseen.

Päivähoidon laatuun, ammatillisuuden vahvistamiseen ja pedagogiseen kehittämiseen panostaminen nähtiin tärkeänä. Kasvatuskumppanuutta korostettiin työotteena päiväkodeissa. 2015 yhdistykselle luotiin MLL-strategiaan pohjaavat painopistealueet ja niihin luotiin toimintasuunnitelmat.