Historia

1920-40 -luku

90 –vuotta sitten perustettiin Mannerheimin lastensuojeluliiton Kouvolan osasto. Osaston perustamisvuonna elettiin vielä sotien jälkeistä aikaa ja työ aloitettiin pikkulasten ja kouluikäisten neuvontatyöllä sekä hädänalaisten perheiden tukemisella.

Esim. kun  äideille opetusta raakamehujen valmistamisesta ja niiden käytöstä. Etualalla oli C-vitamiinipitoinen pihlajanmarjoista valmistettu raakamehu. Näin monet äidit turvasivat sodan aikana lapsilleen tärkeän vitamiinin saannin, sillä sota esti hedelmien tulon ulkomailta.

 Talvisodan aikana Kouvolan osasto teki tärkeää työtä sotakummitoiminnalla. Usealle sotaorvolle lapselle onnistuttiin hankkimaan kummit ja  Ruotsin Lidköpingin kummikunta lahjoitti heille kummiavustuksia. Kouvolan osaston toimesta lähetettiin myös lähes 100 Karjalasta saapuneiden perheiden lasta sotaa pakoon Ruotsiin. Sodan jälkeen heitä autettiin palaamaan takaisin Suomeen ja heille järjestettiin mm. ruotsinkielistä kerhotoimintaa.  

50-60 -luku

Vuosi 1947 oli merkittävä Kouvolan osaston historiassa. Silloin Kouvolan osasto osti räätäli Laitiselta puisen omakotitalon päiväkodin perustamista varten, joka kuitenkin luovutettiin myöhemmin Kouvolan kauppalalle.  Vuonna 1959 useiden huoltajien aloitteesta päätettiin uuden päiväkodin perustamisesta Kouvolaan.  Vuonna  1962 saatiinkin päiväkodille uudet vastavalmistuneet tilat Kauppalankadulta ja Putkinotkon päiväkotitoiminta käynnistyi.

Vuonna 1965 kaupungilta tuli kehotus osastolle perustaa uudelle Palokankaan asutusalueelle päiväkoti, koska kaupungin itäpuolella ei ollut lastenhoitolaitosta. Kaupunki lupasi maksaa perustamiskustannuksia ja vuonna 1966 juhlittiinkin osaston toisen päiväkodin perustamista. 

Vuoden 1966 alussa virisi keskustelu kolmannen päiväkodin perustamisesta Kouvolaan. Puheenjohtaja esitti lastentarhan perustamista Kaunisnurmen kaupunginosaan ja samaisessa kokouksessa näin päätettiin tehdä. Tilat toiminnalle löytyivät Kappelikadulta ja remontin jälkeen päiväkotitoiminta käynnistyi reippaasti vuonna 1967.

70-80 -luku

1970- luvun alkuvuosi voidaan nimittää osaston historiassa jälleenrakentamisen ja juhlinnan kaudeksi. Olemassa olevaa päiväkotitoimintaa vahvistettiin, Putkinotkon toimintaa laajennettiin ja kaupungille tehtiin anomus Sarkolan päiväkotitoiminnan käynnistämiseksi. Sarkolan päiväkotitoiminta päätettiinkin aloittaa vuonna 1971.

Osaston juhliessa 50 –vuotista taivaltaan oli toiminnassa neljä päiväkotia, joissa oli yhteensä 265 hoitopaikkaa ja taloissa yhteensä 35 työntekijää. 

1980- luvun loppu oli päiväkotisektorilla uudisrakentamisen aikaa. Osasto osti Suutarinpolku 1:ssä sijaitsevan kiinteistön ja rakennutti siihen viidennen 600m2 sisältävän päiväkotinsa. Päiväkoti, joka sai nimekseen Aurinkopoika, valmistui vuonna 1988.

90 -luku

Vuodet 1990 ja 1991 olivat Mannerheimin Lastensuojeluliiton ”väkivallaton” kampanjavuosia. Tarkoituksena oli vähentää ja ehkäistä sekä fyysisen, että henkisen väkivallan esiintymistä kodeissa, päiväkodeissa, kouluissa ja työpaikoilla erilaisen ohjelman muodossa.  Vuonna 1993 aloitettiin päiväkodeissa Porinatupa-kerhotoiminnan kokeilu lapsille Aurinkopojassa. Vuonna 1995 osasto osallistui MLL:n järjestämään Lapsen ensin valtakunnalliseen suurkeräykseen sairaiden ja syrjäytyneiden lasten hyväksi ja mm. möi 2050 kpl Lapset ensin- pinssejä . Osaston ylläpitämä musiikkileikkikoulutoiminta jatkoi toimintaansa 20 ryhmän ja vajaan 200 lapsen voimin, vauvamuskariryhmiin osallistui kaikkiaan 253 vauvaa ja Porinatuvissa kävi vuoden aikana peräti 1461 henkilöä. 

Vuonna 1997 Kouvolan osaston nimi muutettiin Kouvolan paikallisyhdistys ry:ksi. 

Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta käynnistettiin vuonna 2002 Mansikka-ahon koululla. 2007 aloitti perhekahvilatoiminta entisen Kaunisnurmen päiväkodin tiloissa. Tila tarjosi mahdollisuuden myös monenlaisen vertaisryhmätoiminnan käynnistämiseen.

Vuosituhannen vaihtuminen

2000-2010 luvut olivat yhteistyön ja kehittämisen  aikaa. Yhdistys syvensi hyvää yhteistyötään Kymen piirin kanssa. Perhekahviloiden työtä vahvistettiin ja määrää lisättiin sekä käynnistettiin uusien vapaaehtoisten rekrytointia.

Päivähoidon laatuun, ammatillisuuden vahvistamiseen ja pedagogiseen kehittämiseen panostaminen nähtiin tärkeänä. Kasvatuskumppanuutta korostettiin työotteena päiväkodeissa. 2015 yhdistykselle luotiin MLL-strategiaan pohjaavat painopistealueet ja niihin luotiin toimintasuunnitelmat.